Latest web development tutorials
×

PHP kurs

PHP kurs PHP krótkie wprowadzenie PHP zainstalować PHP gramatyka PHP zmienna PHP echo/print PHP Typy danych PHP stały PHP sznur PHP operatorzy PHP If...Else PHP Switch PHP szyk PHP Sortowanie tablicy PHP superglobalne PHP While krążenie PHP For krążenie PHP funkcja PHP Magiczne Zmienne PHP Przestrzenie nazw PHP Obiektowe

PHP forma

PHP forma PHP Uwierzytelnianie za pomocą formularzy PHP forma - wymagane pola PHP forma - Weryfikacja e-mail i adres URL PHP Kompletna wystąpienie formularza PHP $_GET zmienna PHP $_POST zmienna

PHP zaawansowane Tutorial

PHP Tablice wielowymiarowe PHP data PHP zawierać PHP plik PHP Prześlij plik PHP Cookie PHP Session PHP E-mail PHP bezpieczeństwo E-mail PHP Error PHP Exception PHP filtr PHP Filtr zaawansowany PHP JSON

PHP 7 Nowe funkcje

PHP 7 Nowe funkcje

PHP baza danych

PHP MySQL krótkie wprowadzenie PHP MySQL połączenie PHP MySQL Tworzenie bazy danych PHP MySQL Tworzenie tabeli danych PHP MySQL Należy wprowadzić dane PHP MySQL Wstawić wiele danych PHP MySQL Przygotowane sprawozdania PHP MySQL odczytać dane PHP MySQL WHERE PHP MySQL ORDER BY PHP MySQL UPDATE PHP MySQL DELETE PHP ODBC

PHP XML

XML Expat Parser XML DOM XML SimpleXML

PHP & AJAX

AJAX krótkie wprowadzenie AJAX PHP AJAX baza danych AJAX XML AJAX Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym AJAX RSS Reader AJAX głosowanie

PHP Reference Manual

PHP Array PHP Calendar PHP cURL PHP Date PHP Directory PHP Error PHP Filesystem PHP Filter PHP FTP PHP HTTP PHP Libxml PHP Mail PHP Math PHP Misc PHP MySQLi PHP PDO PHP SimpleXML PHP String PHP XML PHP Zip PHP Timezones PHP Przetwarzanie obrazu PHP RESTful

PHP MySQL Usuń

DELETE, aby usunąć wiersze z tabeli bazy danych.


Usuwanie danych w bazie danych

DELETE FROM oświadczenie służy do usuwania rekordów z tabeli bazy danych.

gramatyka

DELETE FROM table_name
WHERE some_column = some_value

Uwaga: Należy pamiętać, że DELETE składni WHERE.WHERE określa, które muszą być usunięte rekordy. Jeśli chcesz pominąć klauzulę WHERE, wszystkie rekordy zostaną usunięte!

Aby dowiedzieć się więcej na temat SQL wiedzy, odwiedź naszą samouczek SQL .

Aby uzyskać PHP aby wykonać powyższe oświadczenie musimy użyć mysqli_query funkcję (). Ta funkcja służy do wysłania zapytania lub polecenia połączenia MySQL.

Przykłady

Spójrz na poniższy "osoby" tabela:

FirstName LastName Age
Peter Griffin 35
Glenn Quagmire 33

Poniższe przykłady usuwać "osoby" tabela rejestruje wszystkie Nazwisko = '' Griffin:

<?php
$con=mysqli_connect("localhost","username","password","database");
// 检测连接
if (mysqli_connect_errno())
{
	echo "连接失败: " . mysqli_connect_error();
}

mysqli_query($con,"DELETE FROM Persons WHERE LastName='Griffin'");

mysqli_close($con);
?>

Po to usunięcie "osoby" tabela przedstawia się następująco:

FirstName LastName Age
Glenn Quagmire 33