Latest web development tutorials
×

PHP kurs

PHP kurs PHP krótkie wprowadzenie PHP zainstalować PHP gramatyka PHP zmienna PHP echo/print PHP Typy danych PHP stały PHP sznur PHP operatorzy PHP If...Else PHP Switch PHP szyk PHP Sortowanie tablicy PHP superglobalne PHP While krążenie PHP For krążenie PHP funkcja PHP Magiczne Zmienne PHP Przestrzenie nazw PHP Obiektowe

PHP forma

PHP forma PHP Uwierzytelnianie za pomocą formularzy PHP forma - wymagane pola PHP forma - Weryfikacja e-mail i adres URL PHP Kompletna wystąpienie formularza PHP $_GET zmienna PHP $_POST zmienna

PHP zaawansowane Tutorial

PHP Tablice wielowymiarowe PHP data PHP zawierać PHP plik PHP Prześlij plik PHP Cookie PHP Session PHP E-mail PHP bezpieczeństwo E-mail PHP Error PHP Exception PHP filtr PHP Filtr zaawansowany PHP JSON

PHP 7 Nowe funkcje

PHP 7 Nowe funkcje

PHP baza danych

PHP MySQL krótkie wprowadzenie PHP MySQL połączenie PHP MySQL Tworzenie bazy danych PHP MySQL Tworzenie tabeli danych PHP MySQL Należy wprowadzić dane PHP MySQL Wstawić wiele danych PHP MySQL Przygotowane sprawozdania PHP MySQL odczytać dane PHP MySQL WHERE PHP MySQL ORDER BY PHP MySQL UPDATE PHP MySQL DELETE PHP ODBC

PHP XML

XML Expat Parser XML DOM XML SimpleXML

PHP & AJAX

AJAX krótkie wprowadzenie AJAX PHP AJAX baza danych AJAX XML AJAX Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym AJAX RSS Reader AJAX głosowanie

PHP Reference Manual

PHP Array PHP Calendar PHP cURL PHP Date PHP Directory PHP Error PHP Filesystem PHP Filter PHP FTP PHP HTTP PHP Libxml PHP Mail PHP Math PHP Misc PHP MySQLi PHP PDO PHP SimpleXML PHP String PHP XML PHP Zip PHP Timezones PHP Przetwarzanie obrazu PHP RESTful

Sortowanie tablicy PHP

elementy tablicy można rosnąco lub malejąco w kolejności alfabetycznej lub numerycznej kolejności.


PHP - funkcja sortowania tablicy

W tym rozdziale będziemy wprowadzać pojedynczo następujących funkcji PHP tablicy sortowania:

  • sort () - tablica musi być w porządku rosnącym
  • rsort () - tablicę w porządku malejącym
  • asort () - w oparciu o wartość związaną z układem, w tablicy w porządku rosnącym
  • ksort () - według klucza asocjacyjnej, tablicy w kolejności rosnącej
  • arsort () - na podstawie wartości związanej z tablicy, na tablicy w kolejności malejącej
  • krsort () - według klucza asocjacyjnej, tablica w porządku malejącym

sort () - tablica musi być w porządku rosnącym

Poniższe przykłady będzie $ samochody elementu tablicy według rosnącej kolejności alfabetycznej:

Przykłady

<?php
$cars=array("Volvo","BMW","Toyota");
sort($cars);
?>

Uruchomienie instancji »

Poniższe przykłady będzie $ numery elementów tablicy w kolejności rosnącej według numerów:

Przykłady

<?php
$numbers=array(4,6,2,22,11);
sort($numbers);
?>

Uruchomienie instancji »


rsort () - tablicę w porządku malejącym

Poniższe przykłady będzie $ samochody elementy tablicy w porządku malejącym według litery:

Przykłady

<?php
$cars=array("Volvo","BMW","Toyota");
rsort($cars);
?>

Uruchomienie instancji »

Poniższe przykłady będzie $ numery elementów tablicy w porządku malejącym według numerów:

Przykłady

<?php
$numbers=array(4,6,2,22,11);
rsort($numbers);
?>

Uruchomienie instancji »


asort () - na podstawie wartości w tablicy, w tablicy w porządku rosnącym

Poniższe przykłady mają na podstawie wartości w tablicy, asocjacyjnej w porządku rosnącym:

Przykłady

<?php
$age=array("Peter"=>"35","Ben"=>"37","Joe"=>"43");
asort($age);
?>

Uruchomienie instancji »


ksort () - zgodnie z kluczem tablicy, tablicy w kolejności rosnącej

Poniższe przykłady są oparte na podstawowym tablicy, asocjacyjnej w porządku rosnącym:

Przykłady

<?php
$age=array("Peter"=>"35","Ben"=>"37","Joe"=>"43");
ksort($age);
?>

Uruchomienie instancji »


arsort () - na podstawie wartości tablicy, tablicy w kolejności malejącej

Poniższe przykłady są oparte na wartości tablicy asocjacyjnej w kolejności malejącej:

Przykłady

<?php
$age=array("Peter"=>"35","Ben"=>"37","Joe"=>"43");
arsort($age);
?>

Uruchomienie instancji »


krsort () - zgodnie z kluczem tablicy, tablica w porządku malejącym

Poniższe przykłady są oparte na podstawowym tablicy asocjacyjnych w kolejności malejącej:

Przykłady

<?php
$age=array("Peter"=>"35","Ben"=>"37","Joe"=>"43");
krsort($age);
?>

Uruchomienie instancji »


Kompletna PHP Array Reference

Dla kompletnego podręcznika dla wszystkich funkcji tablicy, odwiedź naszą Podręcznik PHP Array Reference .

Niniejsza instrukcja referencyjna zawiera krótki opis każdej funkcji i przykłady zastosowań!