Latest web development tutorials
×

PHP kurs

PHP kurs PHP krótkie wprowadzenie PHP zainstalować PHP gramatyka PHP zmienna PHP echo/print PHP Typy danych PHP stały PHP sznur PHP operatorzy PHP If...Else PHP Switch PHP szyk PHP Sortowanie tablicy PHP superglobalne PHP While krążenie PHP For krążenie PHP funkcja PHP Magiczne Zmienne PHP Przestrzenie nazw PHP Obiektowe

PHP forma

PHP forma PHP Uwierzytelnianie za pomocą formularzy PHP forma - wymagane pola PHP forma - Weryfikacja e-mail i adres URL PHP Kompletna wystąpienie formularza PHP $_GET zmienna PHP $_POST zmienna

PHP zaawansowane Tutorial

PHP Tablice wielowymiarowe PHP data PHP zawierać PHP plik PHP Prześlij plik PHP Cookie PHP Session PHP E-mail PHP bezpieczeństwo E-mail PHP Error PHP Exception PHP filtr PHP Filtr zaawansowany PHP JSON

PHP 7 Nowe funkcje

PHP 7 Nowe funkcje

PHP baza danych

PHP MySQL krótkie wprowadzenie PHP MySQL połączenie PHP MySQL Tworzenie bazy danych PHP MySQL Tworzenie tabeli danych PHP MySQL Należy wprowadzić dane PHP MySQL Wstawić wiele danych PHP MySQL Przygotowane sprawozdania PHP MySQL odczytać dane PHP MySQL WHERE PHP MySQL ORDER BY PHP MySQL UPDATE PHP MySQL DELETE PHP ODBC

PHP XML

XML Expat Parser XML DOM XML SimpleXML

PHP & AJAX

AJAX krótkie wprowadzenie AJAX PHP AJAX baza danych AJAX XML AJAX Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym AJAX RSS Reader AJAX głosowanie

PHP Reference Manual

PHP Array PHP Calendar PHP cURL PHP Date PHP Directory PHP Error PHP Filesystem PHP Filter PHP FTP PHP HTTP PHP Libxml PHP Mail PHP Math PHP Misc PHP MySQLi PHP PDO PHP SimpleXML PHP String PHP XML PHP Zip PHP Timezones PHP Przetwarzanie obrazu PHP RESTful

PHP pełna wystąpienie formularza

Ten rozdział wyjaśnia, w jaki sposób, aby użytkownicy mogli kliknąć przycisk "Zatwierdź (przedstawienia)", aby przedstawić dane przed ich w celu zapewnienia, że ​​wszystkie pola poprawnie wprowadzone.


PHP - należy wprowadzić wartość w postaci

Użytkownik klika przycisk Prześlij, aby upewnić się, że wartości pól są wprowadzone poprawnie, dodajemy skrypt PHP w elemencie wejściowego HTML włożonej w każdym polu o nazwie: imię i nazwisko, e-mail i strony internetowej. W uwagach w polu textarea, będziemy umieścić w skrypcie pomiędzy <textarea> i </ textarea> tag.

PHP skrypt wartość wyjściowa: $ nazwa, $ e-mail, www $ i $ Komentarz zmienny.

Następnie musimy też sprawdzić przełącznik jest wybrany, za to musimy ustawić sprawdzone nieruchomości (nieruchomości wartość przycisku radiowego):

<form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>"> 
  名字: <input type="text" name="name" value="<?php echo $name;?>">
  <span class="error">* <?php echo $nameErr;?></span>
  <br><br>
  E-mail: <input type="text" name="email" value="<?php echo $email;?>">
  <span class="error">* <?php echo $emailErr;?></span>
  <br><br>
  网址: <input type="text" name="website" value="<?php echo $website;?>">
  <span class="error"><?php echo $websiteErr;?></span>
  <br><br>
  备注: <textarea name="comment" rows="5" cols="40"><?php echo $comment;?></textarea>
  <br><br>
  性别:
  <input type="radio" name="gender" <?php if (isset($gender) && $gender=="female") echo "checked";?> value="female">女
  <input type="radio" name="gender" <?php if (isset($gender) && $gender=="male") echo "checked";?> value="male">男
  <span class="error">* <?php echo $genderErr;?></span>
  <br><br>
  <input type="submit" name="submit" value="Submit"> 
</form>

PHP - kompletne wystąpienie formularza

Oto pełna walidacja przykłady kodu PHP formularz:

Wyniki podobnej przykład przedstawiono poniżej: